Latest posts

Ścieżka przyrodnicza

Dzieci na początku swojej drogi edukacyjnej nie uczą się poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak to było naście lat temu i jak […]

Epistaza

Epistaza jest to zjawisko interakcji między parami genów nieallelicznych (np. AA BB). Selekcja w tym kierunku ma zastosowanie w holach […]

Dzialanie gleby

Oprócz czynników klimatycznych na płodność zwierząt oddziałuje gleba głównie poprzez zawarte w niej makro- i mikroelementy. Stąd żywienie zwierząt przed […]

Dwie twarze komety

Czy jest możliwe, by jedna i ta sama kometa raz mogła mieć wspaniały wygląd, a drugim razem była zupełnie niepozornym […]

Drogi kometarne

Gdy kometa znika w mrocznych czeluściach przestrzeni międzyplanetarnej, astronom zabiera się do mozolnej pracy rachunkowej. Ma teraz w ręku obserwacje […]

Doskonalenie koni

Doskonalenie koni zaprzęgowych w kierunku zwiększenia siły uciągu następuje głównie dzięki ocenie ogierów podczas tzw. prób dzielności, których wynik jest […]